Neyi kolaylaştırırız?

Dijital Dönüşüm Yaklaşımımız
PKF Dijital Dönüşüm Ofisi’nde şirketlere yeni düşünme biçimleri ve teknolojiler kazandırıyoruz.
Dijital Proje Yönetimi

Karmaşık dijital projelerde şirketler adına proje yöneticiliği rolü oynayarak israfı ve zaman kaybını önleriz

Teknoloji Seçimi

Çok geniş ve her gün gelişen karmaşık dijital teknolojiler evreninden şirketlere uygun olanları bağımsız olarak değerlendiririz.

Teknoloji Transferi

Dijital teknolojilerden faydasına kanaat getirdiklerimizi şirkete kazandırır ve tam ve doğru kullanılana kadarki süreçte rehberlik yaparız.

İzleme ve Denetim

Periyodik olarak tekrar eden fayda-maliyet analizleri yapar ve şirketin hangi sonuçlarının iyileştiğini izleriz.

Öğrenmeye Rehberlik

Liderlerin ve tüm çalışanların bu alandaki öğrenme aşamalarını takip ederiz.

Rehberlik

Sıhhatli öngörümüz, üretken çalışma alışkanlıklarımız ve sağlam muhakememizle doğruyu yanlıştan ayırıp kafa karışıklıklarını ortadan kaldırırız.

Ekibimizle Tanışın

Dr. Kutalmış Emre Ceylan

Dr. Kutalmış E. Ceylan

İşletme Hastalıkları Mütehassısı
Mertcan Asdemir

Mertcan Asdemir

Süreç ve Teknoloji Bükücü, Kara Kuşak Master
Saniye Yeniay Arslan

Saniye Yeniay Arslan

Her Şeyin Yenisini Bulan Problem Çözücü
Zehra Sabaniş

Zehra Sabaniş

Analitik Düşünme Ustası
Gözde Nur Bilgin

Gözde Nur Bilgin

Hızlı Öğrenme Ustası
Tuba Aydın

Tuba Aydın

Kreatif Beyin Pazarlamacısı
Nereden başlamalı?
dijital dönüşümün ilk yılı

Dijital Dönüşümün İlk Yılı

Dijital dönüşüme hızlı ve etkili başlangıç yapmak isteyen şirketler için.

Yurtdışı B2B Dijital Pazarlama Danışmanlığı

Geleneksel müşteri edinme kanallarına düşük maliyetle yenilerini eklemek isteyen B2B şirketler için.

30 Gösterge ile Dijital Yönetim İzleme Ekranı

Verilerini doğru yerde doğru șekilde görebilmekte, bilgiye çevirmekte veya bunları bir sistematik içinde sürekli yapabilmekte zorlanan șirketler için.

Çalıştaylar

Dijital dönüșüm stratejileri, pazarlamanın ve yetkinliklerin dijital dönüșümü üzerine șirketlerde gerçekleștirdiğimiz çalıștaylar.

10 Dijital Aracın Şirkete Kazandırılması

Șirketlerdeki en temel 10 gelișim alanında dijital araçların
önerilmesi, uygulanması ve eğitimi hizmeti. Zaman kazanmak ve kargaşayı azaltmak isteyen şirketler için.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası Hazırlama

Bir şirketin en çok hangi dijital araç, yöntem ve bakış açılarından fayda sağlayabileceğini ve bunların fayda-maliyet analizini ortaya koyan analiz hizmeti.

gelir arttırıcı

Pazarlamanın Dijital Dönüşümü

Pazarlamanın dijital dönüşümünde önceliğimiz gelir getirici rolünü ortaya çıkarmak. Dijital pazarlama yalnızca internetten satış yapmak değildir. Bu nedenle, pazarlamanın dijitalleştirilmesini tüm pazarlama ve satış süreçlerinizin dijital teknolojilerle desteklenmesi ve kolaylaştırılması olarak ele alıyoruz.

 • Yurtdışı/Yurtiçi B2B Dijital Pazarlama Danışmanlığı
 • E-ticaret Proje Yönetimi
 • E-ihracat Eylem Planı ve Uygulama Rehberliği
 • Dijital Pazarlama Denetimi
Makale: B2B Pazarlamanın Dijital Dönüşümü

maliyet azaltıcı

Süreçlerin Dijital Dönüşümü

Şirketinizde iş yapma sürelerinizi veya darboğazlarınızı azaltarak verimliliğinizi artıracak, çalışanların gereksiz yere zamanını alan iş yükünü azaltarak verimliliğini artıracak ve daha güvenilir veriler üretmenizi temin edecek bir iş ortamı yaratmamız mümkün. Bunun için planlamadan, üretime ve yönetim raporlamasına kadar birçok süreçte maliyetlerinizi azaltıp verimliliğinizi artıracak çözümler geliştiriyoruz.

 • Süreçlerde Dijital Fırsatların Tespiti ve Uygulama Rehberliği
 • ERP Seçimi ve Uyarlama Danışmanlığı
 • İş Yapma Biçimlerinde Verimlilik Artışı Uygulamaları Rehberliği
 • Bilgi Yönetimi ve Raporlama Hizmetleri

bütünleyici

Stratejinin Dijital Dönüşümü

Dijital çağda doğmuş şirketler yıkıcı teknolojileri kullanarak geleneksel köklü şirketlerin iş modellerini sorgulamalarına neden oldu. Ancak geleneksel şirketler yıkıcı dijital teknolojilerin ortaya çıkardığı bu yeni rekabet koşullarına uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Bu uyum sürecini en az zorlukla ve en verimli şekilde aşabilmeleri için geleneksel şirketlere dijital dönüşüm yolculuklarında rehberlik ediyoruz.

 • Dijital Dönüşüm Yol Haritası Hazırlama
 • Dijital Ürün Tasarımı
 • Kurumiçi Dijital Dönüşüm Çalıştayı
 • İş Modelini Yeniden Düşünmek Çalıştayı

sürdürülebilir kılan

İnsanın Dönüşümü

Tüm şirketi kapsayacak bir dijital dönüşüm liderlik gerektirir. Liderin, dijital okuryazar olması, şirketteki dijital dönüşüm ihtiyacını görebilmesi ve gereksiz teknoloji tuzaklarından kaçabilecek kadar öngörülü olması gerekir. Bilinmeyen alanlarda stratejik kararlar almanın her zaman zor olduğu bu ortamda öncelikle liderin kendi dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Bununla paralel olarak şirket çalışanlarının dijital düşünme ve yetkinliklerini geliştirmek için çalışıyoruz.

 • İnsanın Dönüşümü: Olmazsa Olmaz 15 Dijital Yetkinlik Eğitimi
 • Dijital Yetkinlik İhtiyacı Tespiti ve Geliştirme Rehberliği
 • Liderin Dijital Vizyonu Rehberliği

altyapı

Teknolojinin Dönüşümü

Dijital dönüşüm teknoloji satın almak demek değildir. Ancak işinizi kolaylaştıracak dijital teknolojileri ve çözümleri yerleştirmek, birbiriyle aheng içinde çalışmasını sağlamak için gereken asgari bir teknoloji seviyesi vardır. Projelerimiz süresince ihtiyaçlarınızı doğru analiz ederek, maliyet etkin ve güncel çözümler ile hem teknoloji israfını azaltmak hem de zihinlerdeki ve süreçlerdeki dönüşümünüzü destekleyecek teknolojileri önermek önceliğimizdir. Bu teknolojilerin uyarlanması sürecine uzman kadromuz ile rehberlik ediyoruz.

 • Süreç Bazlı Teknoloji Fırsat Haritası ve Fizibilite Çalışması
 • Teknoloji Hizmet Ekibi/Ofisi Kurulumu
 • Teknoloji Ekosistemi ile Buluşmaları